Hybrydowy model globalnego terroryzmu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The Hybrid Model of Global Terrorism

Abstract

Celem opracowania jest ukazanie różnych aspektów tzw. globalnego terroryzmu oraz wskazanie zachodzących pomiędzy nimi interakcji. Posłużono się w tym przypadku modelem hybrydowym traktującym terroryzm globalny jako sumę składową 6 różnorodnych i występujących równocześnie elementów oraz funkcjonujących między nimi bezpośrednich lub pośrednich relacji. Do wspomnianych elementów zaliczono: globalny zakres występowania terroryzmu, globalny strach i stereotypy towarzyszące terroryzmowi, globalny charakter terrorystycznych idei, globalną strategię i taktykę terrorystów, globalne skutki terroryzmu oraz globalne przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu. Istotą zaprezentowanej koncepcji jest podkreślenie faktu, iż globalny wymiar współczesnego terroryzmu dotyczy różnorodnych jego przejawów i nie należy sprowadzać go tylko np. do ponadregionalnego działania wybranych organizacji terrorystycznych takich, jak choćby Al-Kaida.
The goal of this study is to present various aspects of the so-called global terrorism and to indicate relations that occur among them. To this end a hybrid model is applied, that approaches global terrorism as the sum total of six different elements that operate simultaneously and the direct and indirect relations operating between them. The six elements encompass the global range of terrorism, global fear and stereotypes that accompany terrorism, the global nature of terrorist ideas, global terrorist strategy and tactics, global consequencesof terrorism and global counterterrorism activities. The gist of the concept is to emphasize that the glonal dimension of modern terrorism applies to its highly diversified manifestations and it should not be reduced only to the supra-regional range of operations of selected terrorist organizations, such as al-Qaeda.

Description

Sponsor

Keywords

Glabalny terroryzm, Global terrorism, Model hybrydowy, Hybrid model

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 235-250.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego