Synteza i charakterystyka kompleksów lantanowców i ich zastosowanie jako syntetyczne rybonukleazy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06-06T11:49:46Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Synthesis and characterization of lanthanide complexes and their application as synthetic ribonucleases

Abstract

Związki kompleksowe lantanowców typu zasad Schiffa od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na możliwość wykorzystania ich w wielu dziedzinach nauki, takich jak biotechnologia, bioinżynieria, medycyna. Szczególne zainteresowanie wzbudzają ich właściwości hydrolityczne względem wiązania fosfodiestrowego w RNA. Zsyntezowano i scharakteryzowano związki kompleksowe lantanowców zawierające hydrazonowe i salenowe zasady Schiffa: N,N’-bis(salicylideno)-1,12-diamino-4,9-dioksadodekan, N,N’-bis(salicylideno)-1,5-diamino-2-metylopentan, 2,6-diacetylopirydyno-bis(2-aminobenzylohydrazon) lub 2,6-diacetylopirydyno-(2-aminobenzylohydrazon). Kompleksy scharakteryzowano metodami analitycznymi i spektralnymi. W sytuacji, w której otrzymano kompleksy w postaci kryształów rozwiązano strukturę krystaliczną. Zsyntezowane związki kompleksowe wykorzystano w hydrolizie wiązania O-P-O w RNA. Wykazano, że w wielu przypadkach stosowane związki kompleksowe, hydrolizują wiązania O-P-O w RNA w sposób selektywny. Właściwość ta może w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu chorób genetycznych. Zsyntezowano prekursor syntetycznej rybonukleazy, który po skompleksowaniu z jonem lantanowca wykorzystano w hydrolizie wiązania O-P-O w RNA. Pod pojęciem prekursor syntetycznej rybonukleazy należy rozumieć 2’OMe RNA zawierające na końcu 5’ ligand organiczny posiadający donorowe atomy tlenu.
Lanthanide ion complexes attract considerable attention in last decades since that can be used in biotechnology, bioengineering, medicine. Catalytic activity of complexes containing lanthanide ions for hydrolysis of nucleic acids is of particular interest. In these thesis, new lanthanide complexes containing hydrazone and salen type ligand: N,N’-bis(salicylidene)-1,12-diamine-4,9-dioxadodecane, N,N’-bis(salicylidene)-1,5-diamine-2-metylpentane, 2,6-diacetylpyridine-bis(2-aminobenzoilhydrazone) or 2,6-diacetylpyridine-(2-aminobenzoilhydrazone) were synthesized. All complexes were characterized by analytical and spectral methods. Compounds isolated in the form of crystals were identified by X-ray crystal structure determination. Complexes were used to hydrolyze phosphodiester bond in RNA. The results reveal that some lanthanide complexes can selectively hydrolyse RNA at the target site. These specific properties seem to be of interest for treatment of genetic diseases investigation. Ribonuclease synthetic precursor (2’OMe RNA containing oxygen donor atom ligand on 5’ end) was synthesized. Specific properties of this precursor complexed with lanthanide ions for the hydrolysis of phosphodiester bond in RNA were studied.

Description

Wydział Chemii: Zakład Chemii Bionieorganicznej

Sponsor

Keywords

lantanowce, lanthanides, zasady Schiffa, Schiff base, związki kompleksowe, complexes, syntetyczne rybonukleazy, synthetic ribonucleases

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego