Synteza i charakterystyka kompleksów lantanowców i ich zastosowanie jako syntetyczne rybonukleazy

dc.contributor.advisorRadecka-Paryzek, Wanda. Promotor
dc.contributor.authorKozłowski, Michał
dc.date.accessioned2012-06-06T11:49:46Z
dc.date.available2012-06-06T11:49:46Z
dc.date.issued2012-06-06T11:49:46Z
dc.descriptionWydział Chemii: Zakład Chemii Bionieorganicznejpl_PL
dc.description.abstractZwiązki kompleksowe lantanowców typu zasad Schiffa od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na możliwość wykorzystania ich w wielu dziedzinach nauki, takich jak biotechnologia, bioinżynieria, medycyna. Szczególne zainteresowanie wzbudzają ich właściwości hydrolityczne względem wiązania fosfodiestrowego w RNA. Zsyntezowano i scharakteryzowano związki kompleksowe lantanowców zawierające hydrazonowe i salenowe zasady Schiffa: N,N’-bis(salicylideno)-1,12-diamino-4,9-dioksadodekan, N,N’-bis(salicylideno)-1,5-diamino-2-metylopentan, 2,6-diacetylopirydyno-bis(2-aminobenzylohydrazon) lub 2,6-diacetylopirydyno-(2-aminobenzylohydrazon). Kompleksy scharakteryzowano metodami analitycznymi i spektralnymi. W sytuacji, w której otrzymano kompleksy w postaci kryształów rozwiązano strukturę krystaliczną. Zsyntezowane związki kompleksowe wykorzystano w hydrolizie wiązania O-P-O w RNA. Wykazano, że w wielu przypadkach stosowane związki kompleksowe, hydrolizują wiązania O-P-O w RNA w sposób selektywny. Właściwość ta może w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu chorób genetycznych. Zsyntezowano prekursor syntetycznej rybonukleazy, który po skompleksowaniu z jonem lantanowca wykorzystano w hydrolizie wiązania O-P-O w RNA. Pod pojęciem prekursor syntetycznej rybonukleazy należy rozumieć 2’OMe RNA zawierające na końcu 5’ ligand organiczny posiadający donorowe atomy tlenu.pl_PL
dc.description.abstractLanthanide ion complexes attract considerable attention in last decades since that can be used in biotechnology, bioengineering, medicine. Catalytic activity of complexes containing lanthanide ions for hydrolysis of nucleic acids is of particular interest. In these thesis, new lanthanide complexes containing hydrazone and salen type ligand: N,N’-bis(salicylidene)-1,12-diamine-4,9-dioxadodecane, N,N’-bis(salicylidene)-1,5-diamine-2-metylpentane, 2,6-diacetylpyridine-bis(2-aminobenzoilhydrazone) or 2,6-diacetylpyridine-(2-aminobenzoilhydrazone) were synthesized. All complexes were characterized by analytical and spectral methods. Compounds isolated in the form of crystals were identified by X-ray crystal structure determination. Complexes were used to hydrolyze phosphodiester bond in RNA. The results reveal that some lanthanide complexes can selectively hydrolyse RNA at the target site. These specific properties seem to be of interest for treatment of genetic diseases investigation. Ribonuclease synthetic precursor (2’OMe RNA containing oxygen donor atom ligand on 5’ end) was synthesized. Specific properties of this precursor complexed with lanthanide ions for the hydrolysis of phosphodiester bond in RNA were studied.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2662
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectlantanowcepl_PL
dc.subjectlanthanidespl_PL
dc.subjectzasady Schiffapl_PL
dc.subjectSchiff basepl_PL
dc.subjectzwiązki kompleksowepl_PL
dc.subjectcomplexespl_PL
dc.subjectsyntetyczne rybonukleazypl_PL
dc.subjectsynthetic ribonucleasespl_PL
dc.titleSynteza i charakterystyka kompleksów lantanowców i ich zastosowanie jako syntetyczne rybonukleazypl_PL
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of lanthanide complexes and their application as synthetic ribonucleasespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Praca doktorska, Michał Kozłowski.pdf
Size:
5.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.58 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego