Wszechobecne środowiska uczenia się

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

W artykule poruszono wybrane, szybko rozwijające się trendy w pedagogicznych i edukacyjnych zastosowaniach technologii informacyjnych. Postępująca miniaturyzacja sprzętu komputerowego wyzwala nowe koncepcje dla edukacji wspieranej elektronicznie. Jedną z nich jest mobilność, a drugą wirtualność. W artykule przedstawiono dwa równoległe nurty nowych i nowatorskich koncepcji: [1] indywidualne środowiska uczenia się, uwzględniając środowiska w technologii mobilnej; [2] wszechobecne uczenie się (u-learning), koncepcja pedagogiczna, która narodziła się na początku XXI wieku i rozwija się do tej pory. W u-learningu ucznia otaczają wszechobecna oferta edukacyjna w rozumieniu materiału i strategii, właśnie dzięki urządzeniom mobilnym. Autor przedstawia powyższe trendy, omawia implikacje pedagogiczne, podaje przykłady projektów edukacyjnych różnych krajów.
The article covers some of the most rapidly developing trends in pedagogical/educational applications of modern information technology. The ongoing miniaturization of computer devices results in bringing new approaches to electronically based education. Mobility is one of them, experiments with virtual educational offer is another. Two main streams of modern and novel approaches are discussed: [1] individual learning environments based on handheld devices and mobile technologies; [2] ubiquitous learning (u-learning), a pedagogical concept that was born in the early 21st century and still gains growing popularity, which puts the learner among omnipresent learning opportunities that are available ‘here and now’ hence mobile devices. The author introduces the new trends, discusses their pedagogical implications, gives examples and describes some present and future research projects.

Description

Sponsor

Keywords

edukacja, education, u-learning, ubiquitous learning, b-learning, blended learning, m-learning, mobile learning, światy wirtualne, virtual worlds, rzeczywistość poszerzona, augmented reality, wirtualne środowiska uczenia się, virtual learning environments, metoda intermedialna, intermedia method

Citation

Studia Edukacyjne, nr 20, 2012, s. 223-238

ISBN

978-83-232-2447-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego