ZMIANY W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM W SEKTORZE PUBLICZNYM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

CHANGES IN THE PUBLIC SECTOR INTERNAL AUDIT

Abstract

W artykule omówione zostały zapisy ustawy o finansach publicznych odnoszące się do zagadnień audytu wewnętrznego. Wskazane zostały zmiany, jakie dokonały się w porównaniu z poprzednią wersją ustawy. Analiza zawiera autorski komentarz i spostrzeżenia odnotowane w literaturze zagadnienia.
The paper discusses the provisions of the law on public finance that govern internal audit and presents the recent amendments to the law as well as the differences between the former and current version of the Act. The author’s comments and observations of other authors quoted in relevant literature are also included.

Description

Sponsor

Keywords

ustawy o finansach publicznych, law on public finance, audyt wewnętrzny, internal audit

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 53-62

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego