Łamanie praw człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec zagrożenia terroryzmem na początku XXI wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Violation of Human Rights in the Name of Security. US Policy Towards Terrorism Threat in the Early 21 Century

Abstract

Zamachy terrorystyczne przeprowadzone 11 września 2001 r. przez organizację Al-Kaida na World Trade Center i Pentagon, zapoczątkowały szereg zmian w polityce bezpieczeństwa USA. Poszerzono uprawnienia władzy wykonawczej, służb specjalnych i policji w zakresie wojny z terroryzmem. Z państwa charakteryzującego się otwartością, przywiązaniem do wolności i swobód obywatelskich, Stany Zjednoczone Ameryki przekształciły się w kraj inwigilujący własnych obywateli. Jak się okazało „policjant świata” sam nie przestrzegał prawa międzynarodowego i stosował tortury wobec osób podejrzanych o prowadzenie działalności terrorystycznej.
The terrorist attacks on 11 September 2001 by the terrorist organization Al-Qaeda on the World Trade Center and the Pentagon, initiated a series of changes in U.S. security policy. The amount of power the executive government, special services and police had was greatly extended in the name of the war on terror. A country that used to be characterized by openness, commitment to freedom and civil liberties, has become a country that spies on its own citizens. It has turned out that „the police of the world” do not comply with international law themselves and use torture against people suspected of terrorist activities.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 2, s. 167-176.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego