Miejsce kompetencji społeczno-emocjonalnych w edukacji wczesnoszkolnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Title alternative

Abstract

W artykule chcemy podjąć refleksję się nad tym, czym są i jak kształtują się kompetencje społeczno-emocjonalne (KSE) oraz w jaki sposób można wspierać ich rozwój w ramach pierwszego etapu edukacji szkolnej. Analizujemy pięć kategorii KSE, które są najczęściej wskazywane w konstruowanych programach diagnostycznych i profilaktyczno-interwencyjnych: 1) samoświadomość, 2) świadomość społeczna, 3) odpowiedzialne podejmowanie decyzji, 4) zarządzanie własnym zachowaniem oraz 5) zarządzanie relacjami z innymi. Artykuł zawiera propozycję odniesienia KSE do podstawowych funkcji psychicznych niezbędnych do sprawnej realizacji zadań przez człowieka. Prezentujemy powody wysokiego znaczenia KSE w edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazujemy rozbieżności między miejscem obecnie zajmowanym przez KSE a miejscem należnym tym kompetencjom. Analizujemy też możliwe sposoby rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych w procesie edukacji.

Description

Sponsor

Keywords

kompetencje społeczno-emocjonalne, edukacja wczesnoszkolna

Citation

Psychologia Wychowawcza, 11(53)/2017, 64-82.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego