Przegląd orzecznictwa - Wyrok Trybunału z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-401/11 – Blanka Soukupová przeciwko Ministerstwu Rolnictwa1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Prawa Rolnego, 2013 Nr 1 (12), s.237-244

ISBN

978-83-232-2653-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego