Posługa sakramentalnej pokuty i kierownictwa duchowego w perspektywie świętości chrześcijańskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

The Ministry of the Sacrament of Penance and Spiritual Leadership in the Perspective of Christian Sanctity

Abstract

W marcu 2011 roku Kongregacja ds. Duchowieństwa opublikowała dokument pt.: „Kapłan – szafarz miłosierdzia Bożego”, który jest pomocą dla spowiedników i kierowników duchowych. Analiza treści tego dokumentu wskazuje na potrzebę odkrycia na nowo sakramentu pojednania oraz kierownictwa duchowego, tak przez kapłana, jak i przez penitenta. To właśnie poprzez sakrament pojednania, jak również i przez kierownictwo duchowe dokonuje się poprawna formacja sumień osób wierzących. Omawiana rzeczywistość jest również elementem składowym nowej ewangelizacji, która ma na celu doprowadzenie człowieka do osobistego spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa, a tym samym do wzrostu na drodze świętości.
In March 2011, the Congregation for the Clergy issued a document entitled „The Priest, Minister of Divine Mercy", which is a help for confessors and spiritual directors. Analysis of this document indicates the need to rediscover the sacrament of penance and spiritual leadership, by the priest and by the penitent. It is through the sacrament of penance and through spiritual leadership that consciences of the believers are formed. This reality is also an element of the new evangeli¬zation which should lead one to personal encounter with Jesus Christ and thus to growth in sanctity.

Description

Sponsor

Keywords

Sakrament pokuty, Sacrament of penance, Kierownictwo duchowe, Spiritual leadership, Kapłan, Priest, Orędownik miłosierdzia Bożego, Minister of Divine mercy, Świętość, Sanctity, Nowa ewangelizacja, New evangelization

Citation

Teologia i Moralność, Tom 10, 2011, s. 201-212.

ISBN

978-83-63266-80-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego