Propozycja rozróżnienia teoretycznego kategorii estymy i szacunku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

A proposal to differentiate the categories of respect and esteem

Abstract

Poniższy tekst odnosi się do debat dotyczących sporów teoretycznych i definicyjnych o znaczenie kategorii szacunku i estymy. Autor porównuje koncepcję prestiżu Henryka Domańskiego i teorie uznania Axela Honnetha zarówno w wymiarze normatywnym, jak i tym dotyczącym badań empirycznych. Autor konkluduje, że założenia normatywne i definicje teoretyczne kategorii estymy i szacunku są bardziej przekonujące i wyszukane pod względem teoretycznym w teorii uznania Axela Honnetha.
*This paper refers to the debates concerning the theoretical and definitional controversies about the meaning of the categories of respect and esteem. The author compares Henryk Doman´ ski’s conception of prestige and Axel Honneth’s theory of recognition in the normative and empirical research dimensions. He then concludes that the normative assumptions and the theoretical definitions of the categories of esteem and respect are more convincing in Axel Honneth’s theory of recognition.

Description

Sponsor

Keywords

szacunek, respect, estyma, esteem, prestiż, prestige, uznanie, recognition, Honneth Axel, Domański Henryk, badania empiryczne a założenia normatywne, empirical research and normative assumptions

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 231-243

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego