Ethnicity, Gender, Bullying and Cyberbullying in English Secondary School Pupils

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Bullying i cyberbullying a pochodzenie i płeć wśród uczniów angielskiej szkoły

Abstract

This study investigated the effect of gender and ethnicity on both bullying and cyberbullying in English secondary school pupils. Although previous research had been carried out looking at the effect of ethnicity on bullying, no research has yet been carried out looking at the effect of ethnicity on cyberbullying. A sample of 2,268 pupils aged 11 to 16 years from 14 schools, fi lled in anonymous questionnaires. Gender differences were found in both bullying and cyberbullying with boys bullying others more than girls. However, no ethnicity differences were found. Some se-condary school pupils discussed their opinions and views on these fi ndings. Results are considered in relation to previous research and the nature of cyberbullying.
Bullying definiowany jest często jako agresja, realizowana intencjonalnie oraz w sposób powtarzalny przez grupę lub jednostkę wobec kogoś, kto nie może się łatwo obronić. Istnieje wiele sposobów realizacji takiej agresji, jak np. znęcanie się fizyczne, werbalne lub pośrednie (bullying) oraz za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych (cyberbullying).W badaniach podjęto problem związków bullyingu i cyberbullyingu z płcią oraz pochodzeniem wśród uczniów angielskich szkół. Są to ważne dane, jako że dotychczas analizowano związki tradycyjnej agresji rówieśniczej z bullyingiem. Badań nad takimi zależnościami w kontekście cyberbullyingu dotychczas nie prowadzono.W badaniach kwestionariuszowych wzięła udział grupa młodych ludzi, wśród których znalazło się 2268 uczniów w wieku 11-16 lat z 14. szkół. Pod względem płci, chłopcy okazali się częściej sprawcami zarówno bullyingu, jak i cyberbullyingu. Nie wykazano związku tych zjawisk z pochodzeniem uczniów.

Description

Sponsor

Keywords

cyberbullying, bullying, gender, ethnicity, płeć, pochodzenie

Citation

Studia Edukacyjne, nr 23, 2012, s. 7-18

ISBN

978-83-232-2520-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego