Bezrobocie. Praca - możliwość zaspokajania potrzeb - perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Autorka podejmuje zagadnienia związane ze wsparciem osób bezrobotnych w kontekście sektora pomocy społecznej. Przedstawia zarówno teoretyczne ujęcie wciąż aktualnego problemu społecznego, a mianowicie braku pracy, jak i analizuje aspekt praktyczny w postaci pracy socjalnej z klientami bezrobotnymi, zwracając uwagę m.in. na: rolę ośrodków pomocy społecznej i ich współpracę z powiatowymi urzędami pracy, zatrudnienie socjalne (centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zatrudnienie wspierane) oraz programy lokalne.

Description

Sponsor

Keywords

bezrobocie, wsparcie, praca socjalna, problem społeczny

Citation

Kamila Słupska-Kwiatkowska, Bezrobocie. Praca - możliwość zaspokajania potrzeb - perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić, (w:) Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, red. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 53-71.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego