Oblicza terroryzmu islamskiego w Indonezji na początku XXI wieku. Casus Dżama'a Islamija

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The Faces of Islamic Terrorism in Indonesia in the beginning of the 21st Century. The Case of Jemaah Islamiyah

Abstract

W artykule analizie poddano cztery główne kwestie. Należą do nich: wzrost popularności islamskich organizacji radykalnych w Azji Południowo-Wschodniej, wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego związane z ich aktywnością, w tym w szczególności ze strony organizacji Dżama'a Islamija (DI), relacje pomiędzy DI a globalnym ruchem dżihadystycznym. W artykule wskazano między innymi na historyczne korzenie Dżama'a Islamija, związane z walką motywowaną czynnikami etniczno-religijnymi, toczoną w Indonezji już w latach pięćdziesiatych XX wieku. Zwrócono także uwagę na fakt, iż DI jest obecnie częścią panazjatyckiej sieci dżihadystycznej, powiązanej z Al-Kaidą.
This article addresses four main questions. The rise of radical Islamic movements in South-east Asia, the challenge to international security for them, especially from Jemaah Islamiyah (JI), the links between JI and the Slafi-jihadi Global Movement. The article suggests firts, that the roots of Jemaah Islamiyah can be traced to the ethno-religious struggle in Indonesia in 1950s; the second, that JI is a part of the pan-Southeast Asian jihadi network with strong ties to al-Qaeda.

Description

Sponsor

Keywords

Terroryzm islamski, Islamic terrorism, Ruch dżihadystyczny, Jihadi movement

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 251-264.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego