Synonymie sloves řečové činnosti ve vyjadřování žáků základní školy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Synonymy of verbs, which means speaking in statements of students of elementary school

Abstract

Východiskem pro autorku bylo tvrzení, že se velmi často setkáváme s obecně formulovaným názorem o nízké úrovni žákovského vyjadřování. Její zkoumání zaměřené na synonymii omezené skupiny lexikálních jednotek ukázalo na konkrétní příklad vyjadřovací chudoby. A proto autorka zkoumá slovní zásobu jazykových projevů žáků základní školy. Žáci ve svých komunikátech synonymii jazykového systému nevyužívají a potíže jim činí také práce se synonymy předem danými. Je tomu tak i přesto, že uvedené lexémy jsou součástí dětské slovní zásoby (viz testové úkoly 3 a 5). Autorka se domnívá, že uvedená zjištění mohou být podnětem pro učitele, aby synonymii věnovali zvýšenou pozornost, aby kladli větší důraz na práci se slovníkem a aby hledali nové kreativní způsoby, jak dětem ukázat, že od znalostí vede přímá cesta k dovednostem.
The article deals with pupils’ ability to work with synonyms and their competency to use appropriate lexical means in their written work. Our survey revealed that the children find it difficult not only to work with synonyms provided in advance, but also to use synonyms in specific assignments.

Description

Sponsor

Keywords

Český jazyk, Czech language, základní škola, elementary school, zák, learner, Česká slovní zásoba, Czech lexikon, slovesná synonymie, synonymy of verbs

Citation

Bohemistyka XI, 2011, nr 1, s. 27–34.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego