Model kształcenia tradycyjnego a model kształcenia oparty na doświadczeniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-15

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Alternatywny w stosunku do tradycyjnego modelu kształcenia jest model kształcenia opartego na doświadczeniu. Każdy z tych modeli wykorzystuje inne metody nauczania i uczenia się. Aktywne uczenie się powoduje wzrost efektywności w zapamiętywaniu i rozumieniu, jak i wykorzystywaniu nowo nabytych wiadomości. Model procesu uczenia się oparty na doświadczeniu według D. Kolba jest przykładem połączenia teorii z praktyką.

Description

Materiał dydaktyczny przeznaczony przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego, tematyka odnosi się do współczesnych teorii kształcenia i wychowania.

Sponsor

Keywords

teoria kształcenia, teorie progresywne w edukacji, proces uczenia się oparty na doświadczeniu według D. Kolba, metody tradycyjne i aktywizujące

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego