Świętosława (Swatawa) – czeska królowa z dynastii piastowskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

W artykule przedstawiono losy jedynej córki księcia Polski Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi-Marii, Świętosławy (Swatawy). Praca ze względu na niewielki stan materiałów źródłowych jest niejednokrotnie hipotetyczna. W artykule omówiono datę urodzin i śmierci Świętosławy, jej małżeństwo z władcą czeskim Wratysławem, a także wpływ na swoich synów oraz rolę w państwie czeskim. Podjęto również próbę umiejscowienia jej dóbr oprawnych.
The article presents the fate of Polish Duke Casimir I the Restorer and Maria Dobroniega of Kiev’s only daughter - Świętosława of Poland. Lack of available resources caused the paper to hypothetically describe her birth, marriage with the ruler of Bohemian dukedom, inevitable influence on her sons, her role in husband’s country and circumstances of death. Moreover, the paper tries to localize the bride price paid to Świętosława by Vratislaus II of Bohemia.

Description

Sponsor

Keywords

Świętosława, Piastowie, Przemyślidzi, XI wiek, Polska, Czechy, Bolesław II Szczodry, Wratysław II, Świętosława of Poland, Piast dynasty, Přemyslid dynasty, 11th century, Poland, Czech Republic, Bolesław II the Generous, Vratislaus II of Bohemia

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 4-18

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego