K jednomu inspiračnímu zdroji poezie Jana Skácela

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

To one inspiration source in poetry of Jan Skácel

Abstract

Autor studie zkoumá vztah mezi poezií rakouského expresionisty Georga Trakla (1887–1914) a českého básníka Jana Skácela (1922–1989). Traklovo dílo v překladech Bohuslava Reynka ovlivnilo vývoj moderní české poezie ve třicátých letech dvacátého století, především u Františka Halase a dalších básníků. Ozvěny Traklovy poezie však můžeme zaznamenat také v šedesátých letech u básníka Zbyňka Hejdy, Jana Skácela a prostřednictvím nových překladů Traklových básní Ludvíka Kundery. Tyto překlady jsou spojeny se Skácelovým zájmem o Traklovo dílo, jenž vrcholí v jeho sbírce Metličky (1969).
Author of the study examines the relation between poetry Austrian expressionist Georg Trakl (1887–1914) and Czech Poet Jan Skácel (1922–1989). Trakl´s work affected the development of modern Czech poetry in translations by Bohuslav Reynek in Thirties of the twentieth century by František Halas and other poets. The echoes of Trakl´s poetry can we read also in the sixties by poet Zbyněk Hejda, Jan Skácel and by Trakls translations by Ludvík Kundera. These translations are connected with Skácels work, exactly in book Metličky (1969).

Description

Sponsor

Keywords

Jan Skácel, Jan Skacel, Georg Trakl, Georg Trakl, Hermetická poezie, Hermetic poetry, Rakousko-české literární vztahy, Austrian-Czech literary relations

Citation

Bohemistyka XII, 2012, nr 2, s. 119–129.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego