Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Title alternative

Abstract

Monografia stanowi zbiór tematycznie powiązanych opracowań, przedmiotem których są najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego. Autorzy, poruszając wybrane zagadnienia, uwzględniają sytuację powstałą w wyniku nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne, dokonanej w lipcu 2013 roku. Próbę ogólnej oceny nowelizacji i powstałego w jej wyniku nowego prawa energetycznego podjął prof. UAM dr hab. K. Ziemski w opracowaniu stanowiącym niejako wprowadzenie w problematykę.

Description

Sponsor

Keywords

prawo energetyczne, ochrona środowiska

Citation

ISBN

978-83-232-2770-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego