Zastosowanie systemów nauczania zdalnego typu Open Source w edukacji na przykładzie pakietu Moodle

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-01

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań

Title alternative

Abstract

Referat wskazuje na proces upowszechniania się elektronicznej edukacji na odległość opartej na nowoczesnych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. Zwraca uwagę na konieczność zapoznania uczniów, młodzieży i studentów z koncepcją kształcenia na odległość a także rozwijania u osób uczących się potrzeby i motywacji do kształcenia permanentnego. Następnie referat traktuje o możliwościach zastosowania w edukacji tzw. platform nauczania zdalnego udostępnianych jako bezpłatne pakiety typu Open Source na przykładzie pakietu Moodle. Zaprezentowana jest filozofia tego systemu, jego charakterystyka i możliwości. Szczególny akcent został położony na stwierdzeniu, że wszelkie media są tylko narzędziami, a o sukcesie nauczania w trybie zdalnym decyduje kunszt pedagogiczny nauczyciela i właściwy poziom motywacji osób uczących się.

Description

Sponsor

Keywords

e-learning, Kształcenie zdalne przez Internet, Moodle

Citation

ISBN

ISBN-10: 83-922909-6-8
ISBN-13: 978-83-922909-6-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego