Prymas Tysiąclecia darem Opatrzności dla narodu polskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

The Primate of the Millenium – a Gift of Divine Providence to the Polish Nation

Abstract

Od 28 maja 1981 roku minęło już ponad trzydzieści od śmierci Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, zwanego Prymasem Tysiąclecia. Jego posługa pasterska oraz wszelka działalność dla dobra Narodu dokonywała się w czasie wielkich zmian społecznych i politycznych, jakie miały miejsce w Polsce, Europie, a potem i na całym współczesnym świecie. On to przeprowadził Naród poprzez lata zniewolenia dyktaturą narzuconej władzy komunistycznej. Był spadkobiercą swojego poprzednika kard. Augusta Hlonda, a u jego boku wzrastała kolejna wielka postać – osoba pasterza krakowskiego, kard Karola Wojtyły, błogosławionego już papieża Jana Pawła II. Po swoim wyborze na papieża wystawił najlepsze świadectwo kard Wyszyńskiemu, mówiąc: „..nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dzisiaj pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.
It is now more than thirty years since the death of the Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński, known also as the Primate of the Millennium, on May 28, 1981. His pastoral ministry and widespread activity for the good of the Nation took place at a time of great social and political changes in Poland, Europe and eventually the whole world. Cardinal Wyszyński led the Nation through years of restrictions enforced by the dictatorship of an imposed Communist rule. He was the heir of his predecessor Cardinal August Hlond and there was yet another great personality to emerge by his side - the pastor of Krakow, Cardinal Karol Wojtyła, the now Blessed John Paul II. After being elected pope he gave the highest testimony to Cardinal Wyszyński by saying, „[...] there would not be on St. Peter's See this Pope from Poland, who today full of God's fear, but also full of confidence begins a new pontificate, if it were not for your faith that did not step back in fear of imprisonment and suffering, if it were not for your heroic hope, your complete trust in the Mother of God, if it were not for Jasna Góra and the whole period in the history of the Church in our Motherland connected with your ministry as bishop and primate."

Description

Sponsor

Keywords

Prymas Tysiąclecia, Primate of the Millennium, Wielka Nowenna, Great Novena, Jasna Góra Vows, Śluby Jasnogórskie, Holy Cross Sermons, Kazania o Świętym Krzyżu, Millennium Anniversary of the Baptism of Poland, Millenium Chrztu Polski, Pojednanie, Reconciliation, Przebaczenie, Forgiveness

Citation

Teologia i Moralność, Tom 10, 2011, s. 141-153.

ISBN

978-83-63266-80-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego