O polityczności Trybunału Konstytucyjnego w kontekście próby jego neutralizowania po wyborach 2015 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

About the politicization of the Constitutional Tribunal in the context of attempts to neutralize it after the 2015 elections

Abstract

Artykuł dotyczy zagadnienia polityczności w kontekście partyjności powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Autor proponuje zastąpienie dotychczasowego paradygmatu tradycyjnego wskazującego na wybory/nominowanie przez Sejm, jako instytucję regulującą kreację. Przedstawia nowy paradygmat oparty na ateńskiej procedurze losowania, które umożliwiłoby powoływanie członków tego organu.
The paper examines the issue of politicization given the context of party affiliation of judges appointed as members of the Constitutional Tribunal. The author suggests that the present traditional paradigm of appointment/selection by the Parliament as a regulatory institution is replaced and presents a new paradigm based on choosing lots as employed in ancient Athens to appoint members of the Constitutional Tribunal.

Description

Sponsor

Keywords

Trybunał Konstytucyjny, polityczność, partyjność, wybory, losowanie, Constitutional Tribunal, politicization, partisanship, elections, draw

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 111-124.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego