Czesko-polskie złudne ekwiwalenty słowotwórcze

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Czech-Polish deceptive derivational equivalence

Abstract

Artykuł poświęcony jest czesko-polskiej homonimii wewnątrzjęzykowej, w szczególności zagadnieniu złudnej ekwiwalencji słowotwórczej. Autorka zajmuje się przede wszystkim feminatywami i zdrobnieniami rzeczownikowymi, które dla Polaków uczących się języka czeskiego stanowią tzw. pułapki językowe. Porusza także zagadnienie złudnej ekwiwalencji przymiotnikowej w odniesieniu do przymiotników, których podstawę słowotwórczą stanowią zdradliwe wyrazy.
The article is dedicated to Czech-Polish interlanguage homonymy, in particular to the issue of deceptive derivational equivalence. First of all, the authoress analyzes feminatives and nominal diminutives which are so-called linguistic traps for Poles learning the Czech language. Furthermore, she raises the issue of deceptive adjectival equivalence with reference to adjectives in which the bases are deceptive words.

Description

Sponsor

Keywords

Język czeski, Czech language, Język polski, Polish language, Homonimy, Homonymy, Derywacja, Derivation

Citation

Bohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 241–249.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego