SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

REPORTS AND INFORMATION

Abstract

Konferencja „,Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami” (Paweł Nalewajko), s. 257-258

Description

Sponsor

Keywords

Sprawozdanie, Report, Informacje, Information

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 257-258

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego