Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego

dc.contributor.advisorŻyromski, Marek. Promotor
dc.contributor.authorMurzydło, Jacek
dc.date.accessioned2010-04-20T07:08:57Z
dc.date.available2010-04-20T07:08:57Z
dc.date.issued2010-04-20T07:08:57Z
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl_PL
dc.description.abstractThe subject of this doctoral dissertation is employing the public – private partnership concept by Polish local government units. Being a form of cooperation between a public entity and a private partner, this concept provides the local communes, districts and province self-governments with new, broader opportunities for implementing their tasks. Thus the dissertation focuses first of all on issues such as: the idea and principles of local government units functioning in Poland (including implementation of public utility tasks and running business activity by the units in questions), the idea of public- private partnership along with its examples found in some countries and the stance adopted by the European Union in this regard, as well as the practical aspects of employing the public-private partnership model by local government units. On the basis of questionnaire surveys conducted in the Wielkopolska region, the stance taken by Wielkopolska communes to the concept of public-private partnership was analysed. pl_PL
dc.description.abstractTematem niniejszej pracy doktorskiej jest zagadnienie wykorzystania przez polskie jednostki samorządu terytorialnego partnerstwa publiczno – prywatnego. Jako forma współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym daje ono gminom, powiatom i samorządom województw nowe i szersze możliwości realizacji przypisanych im zadań. Tym samym dysertacja koncentruje się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak: istota i zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (w tym realizacja przez nie zadań użyteczności publicznej i prowadzenie działalności gospodarczej), istota partnerstwa publiczno – prywatnego wraz z przykładami jego wykorzystania w wybranych krajach i stanowiskiem Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie, a także praktyczne aspekty zastosowania partnerstwa publiczno - prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe przeanalizowano ponadto stanowisko gmin województwa wielkopolskiego wobec problematyki partnerstwa publiczno – prywatnego.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/292
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectSamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectLocal governmentpl_PL
dc.subjectPartnerstwo publicznopl_PL
dc.subjectPublic privatepl_PL
dc.subjectPrywatnepl_PL
dc.subjectPartnershippl_PL
dc.titleRealizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnegopl_PL
dc.title.alternativeThe realization of tasks of local government units by means of public-private partnershippl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno – prywatnego.pdf
Size:
2.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.59 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego