Strategiczne partnerstwo Unia Europejska - Ameryka Łacińska - między rzeczywistością a iluzją

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Potyrała, Anna

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

European Union and Latin America Strategic Partnership - between reality and illusion

Abstract

Dążąc do odgrywania kluczowej roli na arenie międzynarodowej, Unia Europejska zacieśnia więzi z państwami różnych regionów. Przedmiotem zainteresowania jest również Ameryka Łacińska, z którą ustanowiono strategiczne partnerstwo. Jest ono realizowane w trzech obszarach, wyznaczonych podczas szczytów Unia Europejska – Ameryka Łacińska, spotkań ministerialnych i spotkań grup eksperckich. Pierwszym jest współpraca gospodarcza i technologiczna. Drugi obszar dotyczy edukacji, nauki i kultury, natomiast trzeci poświęcony jest pomocy rozwojowej. Implementacja założeń partnerstwa odbywa się za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grup roboczych oraz programów tematycznych, takich jak AL-INVEST, ALFA, ALBAN/Erasmus Mundus, @LIS, EUrocLIMA, URB-AL.
To play a key role in international arena, the European Union promotes close ties with states of different regions. The subject of the EU interests is Latin America. The strategic partnership between the two is realized in three areas, defined during EU-Latin America summits, ministerial and experts meetings. The first area is economic and technological cooperation. The second field of cooperation is devoted to education, science and culture, and the third – to social cohesion and development assistance. The responsibility for implementation of the partnership provisions lays with the European Investment Bank, working groups and with cooperation programmes such as AL-INVEST, ALFA, ALBAN/Erasmus Mundus, @LIS, EUrocLIMA, URB-AL.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, European Union, Ameryka Łacińska, Latin America, Strategiczne partnerstwo, Strategic partnership

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 186-205.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego