Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego

dc.contributor.advisorHauser, Roman. Promotor
dc.contributor.authorKiełbowski, Maciej
dc.date.accessioned2015-02-18T11:11:24Z
dc.date.available2015-02-18T11:11:24Z
dc.date.issued2015-02-18
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractNiniejsza rozprawa doktorska porusza problem związania sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego. W rozprawie zawarto charakterystykę źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, przytoczono definicje wyroku interpretacyjnego skonstruowane w doktrynie oraz wskazano odmienne stanowiska i kontrowersje dotyczące kompetencji do wydawania tego typu orzeczeń przez Trybunał. Omówione zostały podobne instytucje prawne w niemieckim i austriackim systemie prawnym. Odrębny rozdział rozprawy poświęcony został instytucji niezawisłości sędziowskiej w odniesieniu do sędziego sądu administracyjnego. Ostatni rozdział rozprawy zawiera obszerne przedstawienie poglądów prezentowanych w orzecznictwie Sądu Najwyższego jak i sądów administracyjnych, oraz propozycję własnego stanowiska autora rozprawy, sprowadzającą się w uproszczeniu do wskazania, że co do zasady sąd administracyjny jest tego typu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego związany, ale w wyjątkowych sytuacjach, opierając się na konstytucyjnych zasadach, może orzec odmiennie. pl_PL
dc.description.abstractThis Ph.D. thesis concerns the binding effect of Constitutional Tribunal interpretational rulings on administrative courts. In this thesis the characteristics of Polish legal system and sources of generally binding law are discussed together with the definition of ‘interpretational ruling’ in legal doctrine, as well as controversy over the Tribunal’s competence to issue such rulings. Similar institutions of German and Austrian law are also addressed. Another chapter of the thesis is dedicated to the issue of the independence of an administrative court judge. The last chapter of the thesis extensively describes the standpoint of jurisprudence, especially that of the Supreme Court and Supreme Administrative Court, and provincial administrative court rulings. In this part of the thesis the author’s view of the problem is also provided, namely that an administrative court is, as a rule, bound by an interpretational ruling of the Constitutional Tribunal and cannot question the mere fact of its issuance. However, in exceptional situations based on other constitutional principles it is allowed to reject the standpoint in an interpretational ruling and assess a case in another manner.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12719
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectsąd administracyjnypl_PL
dc.subjectadministrative courtpl_PL
dc.subjectTrybunał Konstytucyjnypl_PL
dc.subjectConstitutional Tribunalpl_PL
dc.subjectwyrok interpretacyjnypl_PL
dc.subjectInterpretational rulingpl_PL
dc.subjectbezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucjipl_PL
dc.subjectdirect application of constitutional regulationspl_PL
dc.subjectniezawisłość sędziowskapl_PL
dc.subjectjudicial independencepl_PL
dc.titleZwiązanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnegopl_PL
dc.title.alternativeBinding effect of a Constitutional Tribunal interpretational ruling upon an administrative courtpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego