Argumentacja antropologiczna w bioetyce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

Anthropological Argument in Bioethics

Abstract

Bioetyka jest młodą, dynamicznie rozwijającą się nauką. Jej zadaniem jest – według niektórych – wyznaczenie granic etycznych dla interwencji medycznych; inni są zdania, że ma ona wskazać kierunek rozwoju medycyny. Niezależnie od przyjętego celu, praktyczny charakter przedstawianych rozstrzygnięć wyznaczany jest w oparciu o przyjęte założenia antropologiczne. Niniejsze studium ukazuje podstawowe kierunki dyskusji antropologicznej w bioetyce i ich konsekwencje dla medycyny.
Bioethics is a young, dynamically developing science. Its main goal is - in the opinion of some - to establish ethical limits for medical interventions; others think that it should guide the development of medicine itself. Irrespectively, the practical character of presented findings depends mostly on the anthropological assumptions. This study presents some main trends in the anthropological discussion in bioethics, and their consequences for medicine.

Description

Sponsor

Keywords

bioetyka, bioethics, antropologia, anthropology, osoba ludzka, human person

Citation

Teologia i Moralność, Tom 10, 2011, s. 25-40.

Seria

ISBN

978-83-63266-80-6

ISSN

1898-2964

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego