Geologos

Permanent URI for this community

Geologos jest to czasopismo ogólnogeologiczne, skupiające się głównie na tematyce geologii Europy Środkowej i Wschodniej. Do 2008 roku zamieszczalo artykuły w polskiej i angielskiej wersji językowej, od 2009 roku – wyłącznie po angielsku. Istnieje w wykazie czasopism MNiSW.

(ang.) Geologos is an international, peer-reviewed journal publishing research results and review articles covering all earth-science disciplines, with a focus on the geology of central and eastern Europe. Since 2009 only manuscripts in English are considered for publication.

Redaktor naczelny: Tomasz Zieliński
Kontakt: Instytut Geologii UAM,
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
tel.:061-8296042;
e-mail: geologos@com.pl
strona www: http://geologos.com.pl/
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 1426-8981
ISBN 978-83-232187-4-6

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego