Quaestiones Geographicae

Czasopismo Quaestiones Geographicae jest wydawane od 1974 roku. Jego założycielem i pierwszym redaktorem był profesor Stefan Kozarski. Czasopismo obejmuje zagadnienia zarówno z geografii fizycznej jak i społeczno-ekonomicznej. Quaestiones Geographicae publikuje wyniki badań z następujących dziedzin:
- geografia fizyczna,
- geografia społeczno-ekonomiczna,
- planowanie i gospodarka przestrzenna,
- zrównoważony rozwój,
- ochrona środowiska,
- GIS i geoinformacja,
- turystyka i rekreacja.
Głównym zadaniem Quaestiones Geographicae jest wspieranie naukowców w promowaniu ich osiągnięć w światowej społeczności naukowej. Czasopismo ma na celu ułatwienie wymiany poglądów między naukowcami z różnych krajów. Quaestiones Geographicae jest wydawane w języku angielskim. Jest publikowane kwartalnie i drukowane przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe oraz w wersji elektronicznej na platformie Versita. Wydawcą jest Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Quaestiones Geographicae was established in 1974 as an annual journal of the Institute of Geography, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Its founder and first editor was Professor Stefan Kozarski. Initially the scope of the journal covered issues in both physical and socio-economic geography; since 1982, exclusively physical geography. In 2010 there appeared the idea of a return to the original conception of the journal, although in a somewhat modified organisational form. Quaestiones Geographicae publishes research results of wide interest in the following fields:
- physical geography,
- economic and human geography,
- spatial management and planning,
- sustainable development (including regional and local development),
- environmental science,
- GIS and geoinformation, and
- tourism and recreation.
The primary mission of Quaestiones Geographicae is to assist researchers in promoting their achievements in the worldwide scientific community. The journal is designed to facilitate an exchange of ideas between researchers from different countries. Preferably, the contributions submitted should be ones with a deep theoretical and methodological background in geosciences, overviews, and comparative studies of interest to an international readership and of theoretical or practical significance. Quaestiones Geographicae is peer-reviewed and its language is English. It is published quarterly in print version by Bogucki Wydawnictwo Naukowe and in an electronic version on Versita platform. The publisher is the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań.

Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Kontakt:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
strona www: http://geoinfo.amu.edu.pl/qg
Nazwa wydawcy: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISSN 0137-477X
ISBN 978-83-62662-62-3

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego