Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11924
Title: Kształcenie nauczycieli muzyki w zakresie edukacji medialnej
Other Titles: Music teachers' educational process in the field of media education
Authors: Rosiński, Adam
Keywords: Edukacja medialna
Media education
Multimedia w nauczaniu
Multimedia in teaching
Komputer w edukacji muzycznej
Computer in music education
Kształcenie nauczycieli muzyki
Music teachers education
Neodidagmata
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 35, 2013, s. 83-101
Abstract: Autor publikacji, świadomy niedostatku fachowej literatury dotyczącej związków pedagogiki muzycznej i informatyki, stawia sobie dwa cele: przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki muzycznej oraz przedstawienie ćwiczeń opartych na pracy z komputerem, stworzonych specjalnie z myślą o rozwoju muzycznym ucznia, dotyczącym szybszego przyswajania materiału i ogólnym wzroście zainteresowania przedmiotem. Przeprowadzone badania wskazują na nowatorski kierunek kształcenia nauczycieli muzyki, który ma na celu nauczenie sprawniejszego posługiwania się technologiami cyfrowymi podczas zajęć muzycznych. Tematyka łączy w całość dziedziny specjalistyczne, w tym: pedagogikę, informatykę, edukację medialną oraz edukację muzyczną, których dogłębna znajomość przez nauczycieli muzyki niewątpliwie poszerza ich wszechstronność i warsztat pracy, nie pozostając bez wpływu na wysoką jakość rezultatów.
The author of this article, who is aware of the shortage of specialized literature concerning the connection between music pedagogy and IT, aims to pass on general knowledge of music-related IT to music teachers and present exercises which are based on working on a PC and which were created for the purpose of developing a child’s music skills. The aim of these exercises is to make it possible to assess students’ knowledge more quickly and to stimulate their interest in this subject. Additional studies show a new way to educate teachers with the aim of improving their skills in using digital technology during music classes. The topic of this article is interesting and up-to-date because it connects specialized disciplines such as pedagogy, IT, media education and music education. A thorough knowledge of these subjects improves music teachers’ versatility and skills as well as the quality of their teaching.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11924
DOI: 10.14746/nd.2013.35.6
ISBN: 978-83-232-2685-7
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rosinski-Ksztalcenie-83-101.pdf920.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.