Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11938
Title: Komisja Europejska a uniwersytety: różnicowanie i izomorfizacja systemów edukacyjnych w Europie (CPP RPS 28/2011)
Authors: Kwiek, Marek
Issue Date: 2011
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 28 (2011), Poznan, 2011, pp. 1-23.
Abstract: W prowadzonych w ostatnich latach akademickich i politycznych dyskusjach na temat przyszłości publicznych uniwersytetów w Europie na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie ich struktur zarządzania i ich ustroju (university management i university governance). Spośród szeregu dyskusji na ten temat warto szczególnie, jak się wydaje, wziąć pod uwagę dyskusje prowadzone wokół „agendy modernizacyjnej” uniwersytetu europejskiego przygotowanej i modyfikowanej przez ostatnich dziesięć lat przez Komisję Europejską. Chociaż z perspektywy czysto akademickiej – czyli z perspektywy naukowych badań nad szkolnictwem wyższym – nie jest to agenda szczególnie inspirująca, ani szczególnie nowatorska, a ponadto jej wyraźnym mankamentem jest ugruntowanie w silnych przekonaniach jej autorów, a nie w prowadzonych badaniach naukowych, to z perspektywy polityki publicznej (uprawianej przeze mnie public policy) głosu Komisji w rozważaniach nad przyszłością uniwersytetu w Europie nie można lekceważyć.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11938
Appears in Collections:2011, Vol. 28. Komisja Europejska a uniwersytety: różnicowanie i izomorfizacja systemów edukacyjnych w Europie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.28_Kwiek.pdf329.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.