Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12010
Title: L. Van Lier, The Ecology and Semiotics of Language Learning. A sociocultural perspective
Authors: Szymiec, Robert
Keywords: Lingwistyka
Linguistics
Nauczanie języka
Language learning
Ekologia edukacji
Ecology of learning
Semiotyka edukacji
Semiotics of learning
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 35, 2013, s. 155-160
Abstract: Recenzja książki prezentującej nowatorskie podejście do istoty języka i metodyki nauczania języka. Autor podkreśla walor powiązania teorii z wnioskami płynącymi dla praktyki edukacyjnej. Innowacyjność recenzowanej książki ma swe źródło w interdyscyplinarnym, socjokulturowym, ekologicznym i prakseologicznym podejściu do problematyki uczenia się języka.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12010
DOI: 10.14746/nd.2013.35.12
ISBN: 978-83-232-2685-7
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymiec-recenzja-155-160.pdf145.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.