Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12562
Title: Zabytki i dzieła malarstwa w kalejdoskopie czasu oraz zmieniających się wartości
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: estetyka
zabytki
dzieło sztuki
malarstwo
Issue Date: 2012
Publisher: WPA UAM
Citation: W: S. Kowalska, J. Wypych (red. nauk.), Kształcenie estetyczne w ujęciu historycznym i współczesnym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz, 2012, s. 97-110.
Abstract: Artysta poprzez sztukę próbuje zdefiniować własne jestestwo, wyrazić duchowość, znaleźć ukojenie. Malarstwo nie jest tylko przejawem ekspresji artystycznej, ale także świadectwem życia i rozwoju człowieka. W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie jak na przestrzeni czasu zmieniała się rola oraz sposób rozumienia dzieł sztuki. Nakreślono także podstawy prawne oraz działania legislacyjne, które podejmowano w Polsce na rzecz ochrony zabytków i dzieł sztuki. Rozważania dopełniają wywody o dawnych i współczesnych metodach konserwacji i renowacji dzieł sztuki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12562
ISBN: 978-83-62135-05-9
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samanta Kowalska - Zabytki, dzieła malarstwa.pdf12.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.