Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1560
Title: „Dziedzictwo Schramma” jako źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: Nauka o komunikacji
Komunikacja społeczna
Komunikologia
Schramm
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Citation: Lingua ac Communitas, 2010, vol. 21, s. 79-88.
Abstract: Niniejszy tekst jest próbą wskazania źródłowych uwarunkowań, które przyczyniły się do praso- i medioznawczego charakteru refleksji uprawianej w ramach polskiej nauki o komunikacji. Ukazanych zostanie sześć takowych źródeł, które widoczne są z perspektywy filozofii prowadzącej rozważania nad refleksją uprawianą w ramach nauki o komunikacji. Za główne źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji uznam wpływ rozwiązań instytucjonalnych poczynionych przez Wilbura Schramma w celu instytucjonalnego ugruntowania refleksji nad komunikacją w ośrodkach akademickich w Stanach Zjednoczonych oraz wykorzystanie (a dokładniej: analogiczne zastosowanie) wyników tychże rozwiązań na gruncie polskim
URI: http://hdl.handle.net/10593/1560
Alternative Location: http://lingua.amu.edu.pl/Lingua_21/LIN-5.pdf
ISSN: 1230-3143
Appears in Collections:Lingua ac Communitas, 2011, Volumin 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LIN-5.pdf138.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.