Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1842
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStrykowski, Wacław-
dc.contributor.authorBurewicz, Andrzej-
dc.date.accessioned2012-01-24T09:47:58Z-
dc.date.available2012-01-24T09:47:58Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNeodidagmata nr 31/32, 2010/2011pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-232-2332-0-
dc.identifier.issn0077-653X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1842-
dc.descriptionProjekt badawczy OFEK "e-Szkoła Wielkopolska - Twórczy Nauczyciel"pl_PL
dc.description.abstractProjekty jako metoda nauczania i uczenia się jest znana od wielu wieków w różnych dzidzinach sztuki a w wieku XX już w szkole jako system dydaktyczny - rodzaj pedagogiki progresywistycznej, przygotowujący do wychowania we współczesnym świecie. W artykule omówiono typologie metody projektów, ich konstytutywne cechy, sposoby kierowania realizacją projektów przez nauczyciela, zasady tworzenia warunków do kształcenia tą metodą oraz potencjalne możliwości zagrożeń podczas realizacji zadań projektowych w procesie szkolnym. Kształcenie metodą projektów determinowane jest wieloma czynnikami, stąd omawiane są rodzaje projektów przydatnych w szkole, etapy kształcenia oraz ewaluacja tematu realizowanego tą metodą.pl_PL
dc.description.abstractThe project method has been known since the beginning of the 20th century not only as a single method but as a particular didactic system or a kind of progressive pedagogy preparing students for living in the contemporary world. The article deals with project typologies as well as their constitutive features. Moreover, it discusses the issues of project management carried out by teachers, the principles of teaching by means of project method and potential threats to project tasks carried out at schools. Teaching by project method is determined by numerous factors therefore the authors discuss the types of projects that might be of use in the Polish school system, the educational stages and the evaluation of students employing project method in their academic work.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt badawczy OFEK "e-Szkoła Wielkopolska - Twórczy Nauczyciel"pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectMetoda projektówpl_PL
dc.subjectProject methodpl_PL
dc.subjectSystem dydaktycznypl_PL
dc.subjectDidactic systempl_PL
dc.subjectPedagogika progresywnapl_PL
dc.subjectProgressive pedagogypl_PL
dc.subjectNauczaniepl_PL
dc.subjectTeachingpl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjecteducationpl_PL
dc.subjectSzkołapl_PL
dc.subjectSchoolpl_PL
dc.subjectNeodidagmatapl_PL
dc.titleMetoda projektów w zajęciach szkolnychpl_PL
dc.title.alternativeThe project method in tasks carried at schoolspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo3132-7-20.pdf575.28 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.