Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1842
Title: Metoda projektów w zajęciach szkolnych
Other Titles: The project method in tasks carried at schools
Authors: Strykowski, Wacław
Burewicz, Andrzej
Keywords: Metoda projektów
Project method
System dydaktyczny
Didactic system
Pedagogika progresywna
Progressive pedagogy
Nauczanie
Teaching
edukacja
education
Szkoła
School
Neodidagmata
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011
Abstract: Projekty jako metoda nauczania i uczenia się jest znana od wielu wieków w różnych dzidzinach sztuki a w wieku XX już w szkole jako system dydaktyczny - rodzaj pedagogiki progresywistycznej, przygotowujący do wychowania we współczesnym świecie. W artykule omówiono typologie metody projektów, ich konstytutywne cechy, sposoby kierowania realizacją projektów przez nauczyciela, zasady tworzenia warunków do kształcenia tą metodą oraz potencjalne możliwości zagrożeń podczas realizacji zadań projektowych w procesie szkolnym. Kształcenie metodą projektów determinowane jest wieloma czynnikami, stąd omawiane są rodzaje projektów przydatnych w szkole, etapy kształcenia oraz ewaluacja tematu realizowanego tą metodą.
The project method has been known since the beginning of the 20th century not only as a single method but as a particular didactic system or a kind of progressive pedagogy preparing students for living in the contemporary world. The article deals with project typologies as well as their constitutive features. Moreover, it discusses the issues of project management carried out by teachers, the principles of teaching by means of project method and potential threats to project tasks carried out at schools. Teaching by project method is determined by numerous factors therefore the authors discuss the types of projects that might be of use in the Polish school system, the educational stages and the evaluation of students employing project method in their academic work.
Sponsorship: Projekt badawczy OFEK "e-Szkoła Wielkopolska - Twórczy Nauczyciel"
Description: Projekt badawczy OFEK "e-Szkoła Wielkopolska - Twórczy Nauczyciel"
URI: http://hdl.handle.net/10593/1842
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo3132-7-20.pdf575.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.