Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1843
Title: Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej
Other Titles: Infographic – education in ocularcentric culture
Authors: Leszkowicz, Mateusz
Keywords: Infografika
Infographics
Kultura wizualna
Visual culture
edukacja
education
Informacja wizualna
Visual message
Czytanie
Reading
Percepcja
Perception
Obraz
Picture
Neodidagmata
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss.37-55
Abstract: Ludzkość komunikuje się za pomocą obrazów od wieków. Zanim pojawił się alfabet do komunikowania, wykorzystywano malowidła naskalne, piktogramy czy hieroglify. Wszystkie one były rodzajem grafik informacyjnych i stanowiły ważny element kultury. Dzisiaj grafiki informacyjne (czy inaczej infografiki) można określić jako połączenie tekstowych i obrazowych przekazów. Mają one znaczący wpływ na zachowania wizualne współczesnych czytelników. Mapy, wykresy, diagramy czy grafiki statystyczne wypierają znaczną część tekstów znajdujących się w niektórych podręcznikach czy czasopismach. Jednocześnie przetwarzanie wizualnych informacji przez czytelników jest często szybsza i łatwiejsza niż tradycyjne liniowe czytanie tekstów.
People have been communicating through visual imagery for centuries. Before there were written words, there were pictographs, cave paintings, and hieroglyphics. Thus, information graphics have always been a part of civilized culture. Today, infographics are combination of words and visuals and have an extreme impact on catching a reader`s attention. Color and multitude of maps, charts, polls and other graphics in the place of more traditional, long-form, text driven stories in some textbooks and most newspapers. Today we have more access to information than ever before, and the consumption of visual messages is often faster and easier than traditional reading.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1843
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo-3132-37-55.pdf4.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.