Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1998, nr 3-4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 46
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1998) Kwiatkowska, Magdalena
  Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce, pod red. M. Malikowskiego, Wyd. “Mana”, Rzeszów 1997, ss. 539.
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1998) Suchocka, Renata
  Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami społeczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim, pod red. Krzysztofa Frysztackiego, TAiWPN Universitas, Kraków 1998, ss. 285.
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1998) Gabrusewicz, Wiktor
  R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Biblioteka Menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, ss. 302.
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1998) Wallusch, Jacek
  Bogusław Grabowski, Monetarna teoria bilansu płatniczego. Doświadczenia Chile 1973 - 1982, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ss. 197.
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1998) Czyżewski, Andrzej
  Michał A. Jerzak, Giełda towarowa na rynku rolnym, Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa 1998, ss. 88.