Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/748
Title: Pedagogika M. Montessori a koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona. Próba syntezy
Other Titles: Montessori Pedagogy versus Erikson's Theory of Psychosocial Development. Synthesis
Authors: Gołaska, Paulina
Keywords: Koncepcja rozwoju psychospołecznego Eriksona
Erikson's theory of psychosocial development
Tożsamość ego
Ego identity
Epigeneza
Epigenesis
Maria Montessori
Maria Montessori
Normalizacja
Normalization
Wrażliwe fazy
Sensitive periods
Przygotowane otoczenie
Prepared environment
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Gruoa-Teraźniejszość
Abstract: Jednym z psychologicznych ujęć rozwoju, dla powstania którego źródłem inspiracji stała się filozofia wychowania stworzona przez pedagoga jest psychospołeczna koncepcja E. Eriksona. W jego pracach można znaleźć takie elementy, o których pisała już wcześniej M. Montessori. Uważam, że odnajdując tak wiele podobieństw, izolowane studiowanie tych podejść oraz wykorzystywanie w praktyce pedagogicznej oddzielnie, jest podejściem zdecydowanie błędnym. Zintegrowana wiedza płynąca z każdego z nich, pogłębiona wielopłaszczyznową refleksją dotyczącą rozwoju dziecka, jest niezbędna, by małego człowieka ujmować jako autonomiczną indywidualność, rozwijającą się w sposób holistyczny, celowy i - co najważniejsze - sobie właściwy.
E. Erikson's theory of psychosocial development is one of the most popular psychological views on human nature. Creating his approach he was inspired by the philosophy of education described earlier by M. Montessori. In my opinion, as these two approaches share some viewpoints they cannot be studied and used in pedagogical practice separately. Consolidated knowledge of these two approaches together with the understanding of a child’s developmental process are essential in order to see a young man as an autonomic individual developing in a holistic, appropriate and, what is most important, his or her specific way.
URI: http://hdl.handle.net/10593/748
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogika M. Montessori a koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Erikso-na. Próba syntezy.pdf167.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.