Doktoraty (WCH) : [238] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 238
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Wpływ obecności atomu krzemu na właściwości spektroskopowe i fotofizyczne wybranych związków krzemoorganicznychRachuta, Karolina
2021Indukcja chiralności i rozpoznanie molekularne w wybranych układach molekularnych i supramolekularnychJelecki, Maciej Ryszard
2021Badania fizykochemiczne wybranych luminoforów w nieorganicznych matrycach zawierających jony lantanowców(III) i lantanowców(II)Woźny, Przemysław
2021Kompleksy rodu i platyny z cieczami jonowymi jako efektywne katalizatory reakcji hydrosililowaniaBartlewicz, Olga Maria
2021Synteza i fizykochemiczna charakterystyka wanadanowych nanomateriałów luminescencyjnych zawierających jony lantanowcówKaczorowska, Nina
2021Polimery z odciskiem molekularnym oraz układy hybrydowe do oznaczania związków chemicznych z zastosowaniem spektrometrii masGuć, Maria
2021Synteza alkaloidopodobnych pochodnych piperydyny z 2-pirydonówIdzik, Tomasz Jacek
2021Synteza i reaktywność trifluorometylowanych azyrydyn oraz β-laktamów zawierających grupę fosfonianowąSkibińska, Monika
2021Zastosowanie reaktorów przepływowych do prowadzenia i optymalizacji procesów syntezy związków organicznychPawłowska-Zygarowicz, Anna
2021Wysokociśnieniowe reakcje jako metoda syntezy nowych materiałówSobczak, Szymon
2021Otrzymywanie, charakterystyka oraz właściwości fizykochemiczne grafenu oraz innych materiałów dwuwymiarowychJanica, Iwona
2021Synteza i ustalenie korelacji struktura-aktywność biologiczna nowych pochodnych 14- i 15-członowych antybiotyków makrolidowych zawierających przebudowane ramiona sacharydowe.Janas, Anna Dominika
2021Synteza, struktura i reaktywność pochodnych izoindolu oraz ich zastosowanie jako prekursorów cyklicznych monoaminokarbenówLorkowski, Jan
2020Wpływ pH na wielkość nanocząstek srebra otrzymanych w reakcji redukcji chemicznejMarciniak, Łukasz Mateusz
2020Wpływ efektów plazmonowych i magnetycznych na właściwości fotofizyczne luminoforów zawierających jony lantanowcówGoderski, Szymon
2020Synteza, badania spektroskopowe i strukturalne oraz ocena właściwości przeciwnowotworowych nowych pochodnych kolchicynyMajcher-Uchańska, Urszula
2020Oddziaływania międzycząsteczkowe w kryształach molekularnych z perspektywy wysokorozdzielczej dyfrakcji promieni rentgenowskichOstrowska, Agata
2020Synteza, struktura i właściwości fotofizyczne nowych cyklometalowanych kompleksów irydu(III) jako potencjalnych emiterów fosforescencyjnych dla organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED)Orwat, Bartosz
2020Modyfikacja silseskwioksanów zawierających grupy silanolowe na drodze procesów katalitycznychKaźmierczak, Joanna
2020Synteza i charakterystyka nowych organo- i germafunkcyjnych poliedrycznych silseskwioksanówGrzelak, Magdalena Maria
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 238