Recenzje i noty - MARIA DUDZIKOWA, SYLWIA JASKULSKA, RENATA WAWRZYNIAK-BESZTERDA, E. BOCHNO, I. BOCHNO, K. KNASIECKA-FALBIERSKA, M. MARCINIAK, Kapitał spo-łeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, ss. 318

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Edukacyjne, nr 22, 2012, s. 368-371

Seria

ISBN

978-83-232-2502-7

ISSN

1233-6688

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego