Edukacyjne implikacje technologii cyfrowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Title alternative

Educational implication of digital technologies

Abstract

W ciągu minionych trzech dekad świat radykalnie się zmienił. Jesteśmy świadkami transformacji od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Jeśli chcielibyśmy określić tą zmianę jednym słowem byłoby nim: cyfryzacja. Początkiem było wynalezienie cyfrowego komputera, a później wszystkie stare analogowe formy medialne (tekst, dźwięk, obraz, film) reprezentowane poprzez ciągłe (analogowe) sygnały zostały zastąpione przez nowe postaci cyfrowe. Pojęcie cyfrowy oznacza, że dowolne informacje mogą być reprezentowana w formie ciągów liczb zapisanych w dwójkowym systemie liczbowym (jako ciąg znaków: 0 i 1). W artykule pokazujemy funkcjonalne ograniczenia mediów analogowych oraz rozważamy korzyści wynikające z cyfrowych reprezentacji różnych form informacji wskazując równocześnie zmiany jakie implikuje to dla procesu uczenia się i edukacji.
During the last three decades the World has changed. We witness the transformation from industrial to information society. If there might be one word to represent the change it would be digitization (or digitalization). At the beginning was the invention of the digital computer and then all old analog media (text, sound, picture, film) represented in continuous (analog) signals were replaced by new digital forms. Digital means that information may by represented as a sequence of numbers written in binary number system (O and 1). In the article we point out the functional constrains of analog media and consider the qualities of digital representation of diverse forms of information and how they implicate the changes in learning process and education.

Description

Sponsor

Keywords

cyfryzacja, digitization, media analogowe, analog media, media cyfrowe, digital media, komunikat medialny, media message, forma komunikatu, message form, edukacja, education, społeczeństwo informacyjne, information society, Neodidagmata

Citation

Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss. 21-36

ISBN

978-83-232-2332-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego