Nauka języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Nauczanie języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym jest zagadnieniem niezwykle istotnym i trudnym. Zmusza do przemyśleń, modyfi kacji systemu edukacyjnego oraz niejednokrotnie do całkowitej reorganizacji pracy nauczyciela. Jednakże, czy proste rozwiązania stosowane w procesie edukacji kiedykolwiek dały wymierne efekty? Zawód nauczyciela winien należeć do elitarnych, a osoby do tego zawodu winno się wyłaniać drogą selekcji. Bycie nauczycielem to nie tylko zawód, to przede wszystkim powołanie. Powołanie do misji, jaką jest zaopatrywanie jednostek w wiedzę i umiejętności, pozwalające na funkcjonowanie w codziennej rzeczywistości.

Description

Sponsor

Keywords

English language, kindergarden, TPR – Total Physiacal Response, children, teaching

Citation

Studia Edukacyjne, nr 21, 2012, s. 177-190

ISBN

978-83-232-2485-3

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego