Estetyczna zasada nieodróżnialności H.-G. Gadamera a tekstualność dzieła sztuk

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM

Title alternative

Abstract

Hans-Georg Gadamer w ramach hermeneutycznych rozważań dotyczących doświadczenia dzieła sztuki oraz jego ontologicznych podstaw staje przed problemem obcości i nieprzyswajalności sztuki modernistycznej. Stawia ona bowiem pod znakiem zapytania obowiązywanie kanonów, a tym samym tradycję jako taką, która według Gadamera stanowi podstawę procesu rozumienia. Celem niniejszej pracy jest konfrontacja Gadamerowskiej próby odpowiedzi na wyzwanie, jaką dla jego filozofii była sztuka modernistyczna, z tekstualnymi oraz dekonstrukcjonistycznymi projektami Rolanda Barthes’a czy Jacques’a Derridy

Description

Sponsor

Keywords

Gadamer, Derrida

Citation

Lingua ac Communitas, 2010, vol. 21, s. 175-190.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego