Modele myślenia o reformowaniu oświaty

Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Models of reflection on educational reforming

Abstract

Autor analizuje siedem głównych modeli (wzorów, paradygmatów) o reformowaniu systemów oświaty: pedagogizm, reformizm, podejście systemowe, podejście dialektyczne, sceptycyzm (socjologizm), odszkolnienie (deschooling), eklektyzm (reformy pozorowane), ukazuje główne różnice i podobieństwa.
Author analyses seven main models of reflections (paradigms, patterns) on educational reforming: pedagogism, reformism, systemic approach, dialectic approach, scepticism (sociologism), deschooling, eclectism (simulated reforms). The author presents main differences and similarities.

Description

Sponsor

Keywords

reforma oświaty, education system reform, cele szkoły, aims of education, utopie edukacyjne, educational utopias, paradygmaty myślenia edukacyjnego, paradigms of educational thinking, Neodidagmata

Citation

Neodidagmata nr 33/34, 2012, ss. 105-119

ISBN

978-83-232-2332-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego