Metoda projektów w zajęciach szkolnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The project method in tasks carried at schools

Abstract

Projekty jako metoda nauczania i uczenia się jest znana od wielu wieków w różnych dzidzinach sztuki a w wieku XX już w szkole jako system dydaktyczny - rodzaj pedagogiki progresywistycznej, przygotowujący do wychowania we współczesnym świecie. W artykule omówiono typologie metody projektów, ich konstytutywne cechy, sposoby kierowania realizacją projektów przez nauczyciela, zasady tworzenia warunków do kształcenia tą metodą oraz potencjalne możliwości zagrożeń podczas realizacji zadań projektowych w procesie szkolnym. Kształcenie metodą projektów determinowane jest wieloma czynnikami, stąd omawiane są rodzaje projektów przydatnych w szkole, etapy kształcenia oraz ewaluacja tematu realizowanego tą metodą.
The project method has been known since the beginning of the 20th century not only as a single method but as a particular didactic system or a kind of progressive pedagogy preparing students for living in the contemporary world. The article deals with project typologies as well as their constitutive features. Moreover, it discusses the issues of project management carried out by teachers, the principles of teaching by means of project method and potential threats to project tasks carried out at schools. Teaching by project method is determined by numerous factors therefore the authors discuss the types of projects that might be of use in the Polish school system, the educational stages and the evaluation of students employing project method in their academic work.

Description

Projekt badawczy OFEK "e-Szkoła Wielkopolska - Twórczy Nauczyciel"

Sponsor

Projekt badawczy OFEK "e-Szkoła Wielkopolska - Twórczy Nauczyciel"

Keywords

Metoda projektów, Project method, System dydaktyczny, Didactic system, Pedagogika progresywna, Progressive pedagogy, Nauczanie, Teaching, edukacja, education, Szkoła, School, Neodidagmata

Citation

Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011

ISBN

978-83-232-2332-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego