„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

”The library that learns” – changes in the organization and the management system at the Library of the University of Eastern Finland

Abstract

Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.
The ever-changing, dynamic and increasingly more and more demanding environment of the modern research library exerts pressure on innovative processes related to changes in the applicable managing model. The article discusses the changes in the organization and the managing system at the library of the University of Eastern Finland that had to be effected as a result of a merging process of individual library units into one. The article provides a description of a number of the said transformations at the level of the organizational structure, acquisition policy, storage and circulation of resources and at the level of human resources management within the context of the concept of the institution that has to learn in the process and can adjust itself to unstable environment and the following changes. Within this concept, the library is also to be in position to be ready to adopt alternative solutions that would secure continuity and further development of the institution.

Description

Sponsor

Keywords

Biblioteka Uniwersytetu Finlandii Wschodniej, Library of the University of Eastern Finland, National Repository Library, Biblioteka Uniwersytecka w Kuopio, Kuopio University Library, Biblioteka Uniwersytecka w Joensuu, Joensuu University Library, Organizacja ucząca się, Institution that learns

Citation

Biblioteka, 2012, nr 16(25), s. 283-298

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego