Zabytki i dzieła malarstwa w kalejdoskopie czasu oraz zmieniających się wartości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

WPA UAM

Title alternative

Abstract

Artysta poprzez sztukę próbuje zdefiniować własne jestestwo, wyrazić duchowość, znaleźć ukojenie. Malarstwo nie jest tylko przejawem ekspresji artystycznej, ale także świadectwem życia i rozwoju człowieka. W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie jak na przestrzeni czasu zmieniała się rola oraz sposób rozumienia dzieł sztuki. Nakreślono także podstawy prawne oraz działania legislacyjne, które podejmowano w Polsce na rzecz ochrony zabytków i dzieł sztuki. Rozważania dopełniają wywody o dawnych i współczesnych metodach konserwacji i renowacji dzieł sztuki.

Description

Sponsor

Keywords

estetyka, zabytki, dzieło sztuki, malarstwo

Citation

W: S. Kowalska, J. Wypych (red. nauk.), Kształcenie estetyczne w ujęciu historycznym i współczesnym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz, 2012, s. 97-110.

ISBN

978-83-62135-05-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego