Metoda projektów płaszczyzną wzajemnego dostrajania się szkoły i Digital natives…

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Dylak, Stanisław

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The project method as a ground for mutual tuning of school and the Digital natives…

Abstract

Współczesna szkoła potrzebuje zmiany, przede wszystkim w zakresie stawiania uczniom odpowiednich dla nich wyzwań. Odpowiadać winna na wyzwania, jakie stawia współczesny świat, ten pozaszkolny. Przede wszystkim potrzebuje integracji – uspójnienia swych podmiotów: nauczycieli i uczniów, w ich myśleniu, działaniu czy radowaniu się z bycia w szkole. Takim narzędziem uspójnienia może być metoda projektów – stwarza uczniom możliwość pozostania w Internecie z jednoczesnym wykonywania szkolnych zadań oraz wprawiania się w podejmowaniu odpowiedzialności za własne uczenie się.

Description

Sponsor

The contemporary school needs a change. The most important in that aspect is facing students with the new challenges, and allow them to be active and responsible for their learning. However school needs to shorten a gap between digital immigrants i.e. teachers and the students – digital natives as well. The way to make that happen is to allow students to work and be active in digital space, but to demand from them to do school task and show expected learning outcomes. One of the best methods for doing that is the project method – where students are participants in choosing the theme, elaborating a way of realizing the goals and proposing the mode of presentation of the results. Teachers in that procedure are the architects of the students’ knowledge, they seem to stay from the side but they are playing a crucial role in building scaffolding for students’ learning in the project process.

Keywords

szkoła, school, cyfrowi tubylcy, digital natives, cyfrowi imigranci, digital immigrants, metoda projektów, project method, Neodidagmata

Citation

Neodidagmata nr 33/34, 2012, ss. 167-181

ISBN

978-83-232-2424-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego