Studia Prawa Publicznego, 2015, Nr 2 (10) : [22] Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Słowo wstępneWojtczak, Krystyna
2015Sprawozdanie z XXI Zjazdu Katedr Teorii Prawa i Filozofi i Prawa „Demokratyczne państwo prawa”, Augustów, 14–17 września 2014 r.Gmerek, Karolina
2015Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Pracowników Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 22–23 maja 2014 r.Trela, Anna
2015Paul Daly, Unreasonable Interpretations of Law (Nieracjonalna wykładnia prawa), „Supreme Court Law Review” 2014, no. 66Staniszewska, Lucyna
2015Victoria Nourse, Elementary Statutory Interpretation: Rethinking Legislative Intent and History (Podstawy wykładni prawa: rekonstrukcja intencji ustawodawcy oraz historii uchwalenia aktu normatywnego), „Boston College Law Review” 2014, vol. 55, iss. 5Różowicz, Konrad
2015Laverne Jacobs, From Rawls to Habermas: Toward a Theory of Grounded Impartiality in Canadian Administrative Law (Od Rawlsa do Habermasa: ku teorii uzasadnionej bezstronności w kanadyjskim prawie administracyjnym), „Osgoode Hall Law Journal” 2014, vol. 51, no. 2Różowicz, Konrad
2015Mark Dawson, How Does the European Court of Justice Reason? A Review Essay on the Legal Reasoning of the European Court of Justice (Jak rozumuje Eu-ropejski Trybunał Sprawiedliwości? Esej o prawnym rozumowaniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), „European Law Journal” 2014, vol. 20, iss. 3Narożniak, Agnieszka
2015Tatiana Chauvin, Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014Nagel, Kalikst
2015Maria Kruk, Jan Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 1989–2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011Kokot, Paweł
2015Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 4 czerwca 2014 r., sygn. IV SA/Po 951/13Janas, Krzysztof
2015W kwestii wiążącej wykładni prawa w wyroku Sądu Najwyższego z 12 lipca 2012 r., sygn. I CSK 5/12Szyda-Błaszak, Małgorzata
2015Definicje legalne w procesie wykładni prawa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2011 r., sygn. II CSK 63/11Nagel, Kalikst
2015Wykorzystanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa przez Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. I KZP 26/12Żbikowska, Małgorzata
2015The derivative concept of legal interpretationBiałkowski, Michał
2015Kilka uwag o wykładni prawa cywilnegoPyrzyńska, Agnieszka
2015Opinie ekspertów a wykładnia funkcjonalna – uwagi w kontekście zasady iura novit curiaBogucki, Olgierd
2015Maciej Zieliński’s (derivative) concept of legal interpretationChoduń, Agnieszka
2015Judicial cognition in brief. The judicial scene after amend-ments to the Code of Criminal ProcedurePaluszkiewicz, Hanna
2015On the maxim of clara non sunt interpretandaMikołajewicz, Jarosław
2015O pożytkach interpretacyjnych brytyjskiej filozofi i analitycznejBarankiewicz, Tomasz
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22